มวยทะเล

ความเป็นมา

          มวยทะเลเป็นกีฬาพื้นเมืองภาคใต้สมัยเก่า เล่นแพร่หลายในแทบทุกจังหวัด เช่น พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา เป็นต้น ไม่ปรากฏหลักฐานมาเริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อใด แต่พบว่ามีการเล่นกันในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยจัดให้เป็นกีฬาที่มีการสอนแก่นักเรียนนายร้อยในสมัยนั้น (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ๒๕๑๐: ๓๙ – ๔๐) สันนิษฐานว่ามีการดัดแปลงมากจากการชดมวยไทยที่เป็นที่นิยมกันมานานแล้ว นำมาเล่นกันบริเวณชายหาดหรือในทะเล แล้วชกต่อยกันให้ฝ่ายใดตกทะเล จึงเรียกว่า “มวยทะเล” (สร้อย ภูมิไชยา, สัมภาษณ์ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖) ทหารเรือนิยมจัดให้มีการแข่งขันกีฬามวยทะเล เนื่องจากได้ฝึกการต่อสู้และยังฝึกการว่ายน้ำเอาตัวรอดด้วย ชาวบ้านภาคใต้นิยมเล่นสนุกสนานในเทศกาลตรุษสงกรานต์หรืองานรื่นเริงต่างๆ เล่นกันเฉพาะในหมู่ผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ในปัจจุบันยังมีการเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่ทั่วไป

โอกาสที่เล่น

         เล่นในเทศกาลตรุษสงกรานต์หรืองานรื่นเริงต่างๆ

ผู้เล่น

         เล่นกันในหมู่ผู้ชายทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จำนวนผู้เล่นตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป

อุปกรณ์ที่เล่น

         ๑. นวม ๑ คู่

         ๒.ไม้หมากหรือเสากลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ -๗ นิ้ว ยาวประมาณ ๓ – ๔ เมตร ๑ ต้น สำหรับใช้เป็นเสาไม้พาด

         ๓. ไม้หมากหรือเสากลมขนาดเท่ากับไม้พาดแต่สั้นกว่า คือ ยาวประมา ๑ ๑/๒ – ๓ เมตร สำหรับเป็นขารองรับไม้พาด จำนวน ๔ ต้น

สถานที่เล่น

         นิยมเล่นกันบริเวณหาดทรายชายน้ำ ชายทะเล หรือเล่นกันในน้ำ ในน้ำทะเลตื้นๆ โดยปักเสา ๒ ต้นไขว้กันเป็นขาสำหรับรองไม้พาด จำนวน ๒ ขา ให้ขาทั้งสองห่างกันประมาณ ๓ เมตร แล้วนำเสาไม้พาดหรือไม้หมากกลมวางพาดระหว่างเสาไขว้ที่เป็นขาทั้ง ๒ ข้าง ให้เสาไม้สูงจากพื้นดินประมาณ ๑๐๐ – ๒๐๐ เซนติเมตร แล้วใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันมะพร้าวทาเสาไม้พาดให้ลื่น ตรงกึ่งกลางเสาไม้พาดทำสัญลักษณ์ไว้ บางท้องถิ่นนิยมเล่นกันในลาดวัดโดยรองพื้นด้วยทรายนุ่มๆ เพื่อกันหล่นลงมาบาดเจ็บ

วิธีเล่น

         ๑. เล่นครั้งละ ๒ คน โดยให้ผู้เล่นทั้ง ๒ คนสวมนวมที่มือทั้ง ๒ ข้าง แล้วปีนขึ้นไปนั่งคร่อมในลักษณะขี่ม้าบนเสาไม้พาด ให้แต่ละคนนั่งห่างจากจุดกลางไม้พาดคนละ ๑ เมตร นั่งหันหน้าเข้าหากัน ผู้เล่นต้องพยายามนั่วทรงตัวอยู่บนเสาไม้พาดที่ลื่นให้ได้

         ๒. เมื่อทั้ง ๒ คนพร้อมแล้ว กรรมการจะให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นทั้ง ๒ จะต้องเขยิบตัวเข้าหากัน แล้วก็ชกต่อยเช่นเดียวกับมวยทั่วๆ ไป เพื่อให้อีกฝ่ายตกจากเสาไม้พาด

         ๓. ผู้เล่นคนใดสามารถชกให้อีกฝ่ายตกจากเสาไม้พาดได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ

กติกา

         ๑. การชกต้องกำหมัด ห้ามตบหรือผลักดัน

         ๒. ผู้เล่นตนใดเสียการทรงตัว ไม่สามารถคร่อมอยู่บนเสาไม้ได้ปล่อยให้ร่างกายพลิกไปอยู่ใต้เสาไม้พาด แต่สามารถเกี่ยวเสาไม่ได้ ไม่ตกลงสู่พื้น จะไม่ถือว่าตกจากเสาไม้พาด อนุญาตให้เล่นต่อไปได้

         ๓. ถ้ามือหรือเท้าของผู้เล่นถูกพื้นดินหรือพื้นน้ำใต้เสา จะถือว่าตกจากเสาไม้พาด ถือว่าแพ้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: